QMS a EMS

V oblasti systému kvality splňujeme všechny požadavky dle normy EN ISO 9001.
Dbáme na školení našich zaměstnanců – ve výrobě i administrativě. S tím souvisí i kvalita zboží a péče o stroje. Naše materiály prošly zkouškami akreditovaných laboratoří.

V oblasti životního prostředí splňujeme požadavky normy EN ISO 14001 včetně právních předpisů. Přestože používáme látky a směsi, které nepředstavují vážné ohrožení zdraví a životního prostředí, dodržujeme vysoké nároky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro zaměstnance tak i ochranu životního prostředí. Naše validované postupy zabraňují haváriím a prevenci rizik. Zlepšování těchto postupů je samozřejmou činností naší společnosti. Prevence vzniku odpadu a důsledné třídění odpadů je dalším aspektem našeho trvalého standardu.

Evropský sociální fond
Zelená firma
ISO 9001, 14001