netkané textilie

Netkané textílie vyrábíme ze syntetických i přírodních vláken a druhotných surovin. Tepelně pojené, vpichované a filtrační materiály můžeme zpracovávat na finální tvarové výrobky, které je možné opatřit také samolepicí vrstvou.

Tepelně pojené netkané textilie se vyrábí z prvotních nebo druhotných syntetických vláken a surovin technologií termobonding. Materiál lze kombinovat (sendvičovat) s dalšími materiály za účelem dosažení lepších požadovaných vlastností a opatřit samolepicí vrstvou.

Vpichované netkané textilie se vyrábí ze syntetických vláken a druhotných surovin pomocí výrobní technologie vpichování. Vyrábíme je v různých tloušťkách a plošných hmotnostech.

Filtrační materiál FIRON se skládá z určeného množství na sobě položených slabých vrstev polyesterových vláken různých jemností a pojiva. Tyto vrstvy se v průběhu výrobního procesu působením tepla vzájemně spojí. FIRON má samozhášecí úpravu a je určen pro filtraci vzduchu nebo plynů od prašných příměsí v rozmezí teplot od -50°C do +120°C.

Použití

  • izolace (zvuková a tepelná, uteplivky do úlů, výplně do dveří)
  • tlumení (přeprava a skladování, odhlučnění motorové části/karoserie)
  • ochrana (automotive, stavebnictví, oděvnictví)
  • filtrace (fotovoltaické elektrárny, vytápěcí a větrací/klimatizační systémy)