Kloboučnický mistr Josef Frind v roce 1879 nakupuje pozemky a průmyslový objekt v Děčíně-Podmoklech a zakládá továrnu na výrobu plsti, Filzfabrik Frind. Jako první v českých zemích zavádí výrobu plstěných leštících a brusných kotoučů, která svou tradici rozvíjí dodnes.Další růst firmy s sebou nese rozšíření sortimentu plsti především pro obuvnický průmysl (plstěné vložky do bot). V roce 1945 přešla firma pod státní správu a stala se vlastnictvím národního podniku Mitop. Pod označením „výrobní závod č. 4“ byla jeho součástí až do roku 1991, kdy vznikl NETEX.

Historie v datech

1879 Kloboučnický mistr Josef Frind zakládá závod na výrobu plsti Filzfabrik Frind.
1945 Firma Filzfabrik Frind přechází pod národní správu.
1948 Firma je začleněna do nově založeného národního podniku Mitop.
1958 Začátek výstavby nového výrobního závodu včetně výroby netkaných textilií.
1961 Uvedení nového výrobního závodu do provozu.
1990 Osamostatnění od národního podniku Mitop a vznik výrobního závodu Netex Děčín.
1991 Privatizace závodu v Děčíně a vznik soukromé společnosti NETEX, spol. s r.o.,pokračování v původním výrobním programu – výrobě vlněné technické plsti a netkaných textilií. Postupné zavedení nové technologie výroby tepelně pojené netkané textilie STRUTO.
2011 Společnost NETEX, spol. s r.o. přechází v rámci prodeje pod současné vlastníky a vedení.