Rozsah systému managementu kvality a environmentálního managementu

Ve společnosti je vytvořen, dokumentován, uplatňován, udržován a trvale zlepšován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001: 2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 pro následující činnosti spojené s výrobou netkaných textilií, plstí a textilních výrobků pro technické účely a automobilový průmysl pro všechny výše zmiňované činnosti, Oba tyto systémy jsou současně předmětem certifikace dle zmíněných mezinárodních norem. QMS a EMS je ve společnosti popsán v této příručce a v dalších interních dokumentech. Dokumentovaný systém se osvědčil a je chápán jako záruka, že všechny prováděné činnosti budou prováděny jednotně, účinně a efektivně.

Dbáme na školení našich zaměstnanců – ve výrobě i administrativě. S tím souvisí i kvalita zboží a péče o stroje. Naše materiály prošly zkouškami akreditovaných laboratoří. Přestože používáme látky a směsi, které nepředstavují vážné ohrožení zdraví a životního prostředí, dodržujeme vysoké nároky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro zaměstnance tak i ochranu životního prostředí. Naše validované postupy zabraňují haváriím a prevenci rizik. Zlepšování těchto postupů je samozřejmou činností naší společnosti. Prevence vzniku odpadu a důsledné třídění odpadů je dalším aspektem našeho trvalého standardu.

Evropský sociální fond
Zelená firma
ISO 9001, 14001